SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

        Đ/C. võ trọng phúc          chủ tịch 
 
Đ/C. trần quang khánh   phó chủ tịch
    Đ/C. trần thị lương     uỶ vIÊN Btv, tbnc
 
 
    Đ/C. nguyễn văn hiệp      ỦY VIÊN 

Đ/C.nguyễnthị thu nguyệt                      ỦY VIÊN                       

   Đ/C. nguyễn thị hiền   ỦY VIÊN

             Đ/C. y dương ksơr                ỦY VIÊN 

         Đ/C. y sếp kđoh        ỦY VIÊN

          Đ/C. nguyễn thị tâm          ỦY VIÊN