SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tài Chính Kế Toán được thành lập ngày 05/11/2019 theo quyết định số 191/QĐ – TTYT của Trung Tâm Y Tế huyện M’Drắk.

Phòng Tổ chức Hành chính lớn mạnh cả về nhân sự, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của bệnh viện trong giai đoạn hiện nay.

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ của TTYT huyện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước Giám đốc TTYT

Phòng Điều dưỡng (Bệnh viện đa khoa huyện M’Drăk cũ) được thành lập vào tháng 10 năm 2011.

Phòng Dân số được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-TTYT, ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện M’Drăk sau khi sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện M’Drăk