SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

HỆ DỰ PHÒNG

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng Thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TTYT, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện M’Drăk sau sáp nhập ba đơn vị Trung tâm Y tế huyện M’Drăk ( đơn vị cũ ), Bệnh viện đa khoa M’Drăk và Trung tâm Dân số KHHGĐ

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS được thành lập theo quyết định số 245/QĐ-TTYT, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện M’Đrăk sau khi sát nhập ba đơn vị là TTYT huyện M’Đrăk (cũ), Bệnh viện đa khoa M’Đrăk và Trung tâm Dân số KHHGĐ

Tiền thân khoa  An toàn thực phẩm  (ATTP)  hiện nay là Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (ATVSTP&DD)  được thành lập theo Quyết định số 584/QĐ-SYT, ngày 10 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk.