SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

 
bí thư
CN. Nguyễn Văn Ngọc

 

phó bí thư
BS.hồ thị yến nhi
 

 

UỶ VIÊN BTV
BS.bạch thành sang
 

 

 

 

 

ỦY VIÊN BCH

ys.đặng hữu trung

 

 

 

Ủy Viên BCH
dS.phạm hữu tứ

 

 
ỦY VIÊN BCH
YS.nguyễn tiến quân 
 

 

ỦY VIÊN BCH
ĐD.nguyễn TRỌNG PHÁP 
ỦY VIÊN BCH
đd.LÊ THỊ HOAN 
ỦY VIÊN BCH
ĐD.h’ROCK NIÊ