SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

   

     Phấn đấu trở thành Trung tâm Y tế đa chức năng uy tín trong tỉnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận.

 

  Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân với chất lượng tốt nhất.

  Mang đến sự hài lòng cho người sử dụng dịch vụ y tế.

  Phòng bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

 

  Chất lượng công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh cao nhất, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

  Thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, coi trọng bệnh nhân và luôn lấy bệnh nhân là trung tâm.

  Đoàn kết,  kỷ  cương,  năng  động, sáng tạo, trách nhiệm và hợp tác.