SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

TRẠM Y TẾ

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1976. Từ năm 1976 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã CưM’ta, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2010, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

 

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1996. Từ năm 1996 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế Huyện M’Đrăk và Ủy ban nhân dân xã Cư Prao, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế Huyện M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2008, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1997. Từ năm 1997 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Ealai, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2000-2010”. Năm 2013, trạm y tế đạt và duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2010-2020.

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1980. Từ năm 1980 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Krông Jin, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2007, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 2007. Từ năm 2007 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Cư San, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở.

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1976. Từ năm 1976 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Ea M’doal, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở, do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2006, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Trạm y tế xã được thành lập từ cuối năm 1992 với 2 biên chế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho khoản 1700 dân. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển cùng với sự lớn mạnh của địa phương ; trạm y tế xã đã được đảng xã Krông Á bộ thành lập chi bộ năm 2015 với 5 đảng viên; trạm có 7 viên chức gồm:1 bác sỹ đa khoa, 1 y sỹ đa khoa,1 cử nhân điều dưỡng, 1 cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa nữ, 1 trung cấp xét nghiệm, 1 dược sỹ  trung học , 01 chuyên trách dân số 7 thôn đều có CTV dân số, y tế thôn. Phục vụ gần 4000 dân. Trạm y tế xã được Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiêu chí nông thôn mới của xã

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1996. Từ năm 1996 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Eapil, Trạm y tế xã được xây dựng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2007, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1989. Từ năm 1989 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Cư Róa, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện. Năm 2009, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1977. Từ năm 1977đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Ea trang, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2010, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010

Trạm y tế xã Ea H’Mlay được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 09 năm 1994. Từ năm 1994 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Ea H’Mlay, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2000-2010”. Năm 2013, trạm y tế đạt và duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2010-2020.

Trạm y tế xã Ea H’Mlay được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 09 năm 1994. Từ năm 1994 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Ea H’Mlay, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2000-2010”. Năm 2013, trạm y tế đạt và duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2010-2020

Trạm y tế xã được thành lập từ năm 1994 với 3 biên chế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển cùng với sự lớn mạnh của địa phương ; trạm y tế xã đã được đảng bộ xã Ea Riêng thành lập chi bộ năm 2007 với 3 đảng viên. Hiện nay, trạm có 8 viên chức gồm:1 bác sỹ đa khoa, 1 y sỹ đa khoa, 1 y sỹ sản nhi,1 điều dưỡng trung học, 1 cao đẳng xét nghiệm, 1 dược sỹ  trung học , 01 chuyên trách dân số cùng 20 y tế thôn. Phục vụ hơn 7000 dân. Trạm y tế xã được Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiêu chí nông thôn mới của xã.

Trạm y tế thị trấn được thành lập và đi vào hoạt động năm 1999. Bước đầu thành lập cơ sở hạ tầng còn chật hẹp, số lượng phòng chức năng ít, trang thiết bị chưa được đầu tư đầy đủ, nhân lực ban đầu chỉ có 02 cán bộ. Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện M’Drăk và Ủy ban nhân dân Thị Trấn M’Drăk, Trạm y tế Thị Trấn đã được đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định, đầu tư trang thiết bị, nhân lực cũng được bố trí kịp thời đầy đủ.