SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

BAN GIÁM ĐỐC

 

GIÁM ĐỐC

Bs.CKI: Lê Thị Thủy

              PHỤ TRÁCH CHUNG

as

 

 Phó GIÁM ĐỐC 

   BS.CKII: Y san dra byă 

PHỤ TRÁCH HỆ dự phòng
co

               

 Phó GIÁM ĐỐC 

BS.CKII: võ trọng phúc 

PHỤ TRÁCH dân số và tyt xã