SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM


     Tiền thân khoa  An toàn thực phẩm  (ATTP)  hiện nay là Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (ATVSTP&DD)  được thành lập theo Quyết định số 584/QĐ-SYT, ngày 10 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk,

     Năm 2019 Trung tâm y tế huyện M’Drăk  sau khi sáp nhập giữa 3 đơn vị Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện M’Drăk . Khoa ATVSTP  & DD được đổi tên là Khoa ATTP  theo Quyết định số: 256/QĐ-TTYT, ngày 29 tháng 11 năm 2019.      

    Là khoa  chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Drăk. Khoa ATTP  có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn cấp huyện.