SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN

       CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ:

  1. Lãnh đạo trạm y tế Thị Trấn:

       – Trưởng trạm y tế: Bác sĩ: Phạm Công Lệ

      – Phó trạm y tế: Điều đưỡng trung học: Nguyễn Thị Nhuần.

  1. Về cơ cấu tổ chức cán bộ, viên chức Trạm y tế Thị Trấn như sau: Tính đến tháng 12 năm 2020 Trạm y tế Thị Trấn gồm có 7 cán bộ viên chức sau: Trong đó: 01 Bác sĩ đa khoa; 01 y sỹ đa khoa; 02 điều dưỡng trung học; 02 nữ hộ sinh trung học; 01 dược sĩ trung học

.

bs. PHẠM CÔNG LỆ – TRƯỞNG trạm

đd. NGUYỄN THỊ NHUẦN – PHÓ TRẠM

NHs. TRẦN THỊ HIỀN

ys. HOÀNG THỊ MAI NGA

dS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

Đd. LÊ THỊ HỒNG HẠNH

NHs. BÙI THỊ HẠNH