SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

TRẠM Y TẾ XÃ EAMĐOAL

     Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1976. Từ năm 1976 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế M’Drăk và Ủy ban nhân dân xã Ea M’doal, Trạm y tế xã được xây đảm bảo đủ các phòng làm việc theo quy định. Trung tâm y tế M’Drăk quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ các bộ y tế cơ sở, do đó xã đã đăng ký thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”. Năm 2006, trạm y tế được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

    Trạm có 1 dãy nhà gồm 8 phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các trang thiết bị như máy siêu âm, máy điện tim, đèn hồng ngoại, máy hút đờm dãi và các trang thiết bị khác để phục vụ chuyên môn.

    Trạm y tế xã có 1 vườn thuốc nam có trên 60 loại cây thuốc theo danh mục của Bộ y tế được chia làm 8 nhóm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền.

TR