SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

. Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức , trách nhiệm của gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình , hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia … Đọc tiếp BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH