SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

TRUNG TÂM Y TẾ THAM GIA THÍNH CHẨN VỀ CÔNG TÁC CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ VÀ CHĂM SÓC SẢN KHOA

Ngày 31/03/2021, Bệnh viện Tự Dũ  và Bệnh viện phụ sản Tiền giang đã có buổi hội chẩn khám bệnh tữ xa. Để nâng cao kiến thức về công tác chẩn đoán, xử trí, chăm sóc sản khoa thì Trung tâm Y tế huyện M’Drắk đã tham gia buổi thính chẩn.

Viết một bình luận