SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KIỂM TRA CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG QUY MÔ CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN M’DRĂK NĂM 2022

         Sáng ngày 9/12/2022, UBND huyện M’Drăk đã tổ chức hội nghị tổng kết kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2022. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Y Tế, Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa, Trung tâm da liễu tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo UBND huyện, BCĐ phòng chống bệnh phong huyện, đoàn kiểm tra, lãnh đạo trung tâm y tế huyện, lãnh đạo UBND 2 xã Ea Trang và Cư M’ta.

        Căn cứ kế hoạch số 5044/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020. Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Đắk Lắk. UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại huyện M’Drăk năm 2022.

        Sau một buổi kiểm tra tại 2 xã Ea Trang và Cư M’ta có bệnh phong, các đại biểu tập trung về Trung tâm Y tế huyện, dự Tổng kết và công bô kết quả kiểm tra. Tại Hội nghị tổng kết, các đại biểu đã cùng đánh giá thực trạng công tác phòng, chống bệnh phong trên địa bàn huyện. Công bố kết quả kiểm tra như sau:
       Xã Ea Trang đạt 288/290 điểm, đạt loại xuất sắc.
       Xã Cư M’Ta đạt 295/290 điểm, đạt loại xuất sắc.

        Tại hội nghị đại diện lãnh đạo đoàn kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo UBND huyện chúc mừng thành tích đạt được của địa phương và có ý kiến chỉ đạo, đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới để giữ vững, phát huy các thành tích đạt được trong công tác loại trừ bệnh phong và hướng đến thanh toán bệnh phong trong tương lai .

Một số hình ảnh của buổi hội nghị:

Viết một bình luận