SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện M’Drắk

       Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-SYT về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022. Sáng ngày 19/4/2023, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện M’Drăk. Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá có Bà Phạm Thị Tuyết Nhung-Trưởng phòng NVYD đại diện lãnh đạo Sở Y tế là trưởng đoàn.

       Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18-11-2016 của Bộ Y tế, gồm 83 tiêu chí; tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế theo nội dung quy định tại Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28-8-2020 của Bộ Y tế về ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; đánh giá Bộ Tiêu chí về bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 của Bộ Y tế.

      Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm Y tế huyện M’Drắk đã thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện đã đầu tư nhằm cải tiến chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí và xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp.

      Trung tâm Y tế huyện M’Drắk triển khai thành công mô hình Bệnh viện xanh – sạch – đẹp. Hệ thống biển báo, vạch chỉ đường được triển khai tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị. Duy trì và phát triển đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Triển khai thành công 5S tại các khoa trên toàn Trung tâm. Đời sống công nhân viên chức được quan tâm chăm lo; lương, phụ cấp, các chế độ được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ; các hoạt động chuyên môn được quan tâm và đầu tư đúng mức, đã phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; quan tâm đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới…

    Qua kiểm tra, đánh giá, các tiêu chí được áp dụng 82/83 tiêu chí đánh giá, tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí đạt 99%. Tổng số điểm của các tiêu chí đạt 275 (giảm 0,01 điểm so với đơn vị tự chấm điểm), điểm trung bình các tiêu chí đạt 3,36 tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng đạt 275 điểm; trung bình của các tiêu chí đạt 3,36; trong đó không có mức 1, mức 2 có 5 tiêu chí đạt (6,10%), mức 3 có 46 tiêu chí đạt (56,10%), mức 4 có 28 tiêu chí đạt (34,15%), mức 5 có 3 tiêu chí đạt (3,66%).

      Về đánh giá theo Bộ Tiêu chí về Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bệnh viện đạt mức Bệnh viện an toàn với 163/163 điểm. Điểm hài lòng chung đối với Bệnh viện của người bệnh nội trú là 9.95/10 điểm, người bệnh ngoại trú là 9.95/10 điểm và nhân viên y tế là 9.98/10 điểm.

        Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề nghị Trung tâm cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cho công tác giám sát, tuân thủ vệ sinh rửa tay như: hệ thống vòi nước tự động cho các buồng thủ thuật tại các khoa; có kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên ngành dinh dưỡng; có kế hoạch cải thiện tiêu chí còn ở mức 2; tăng cường phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng dịch vụ đang thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh; liên tục cải thiện chất lượng bệnh viện đáp ứng sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, xây dựng Trung tâm thành một trong những trung tâm khám chữa bệnh hàng đầu khu vực.

       Kết thúc buổi làm việc, Đ/c Lê Thị Thủy – Giám đốc TTYT đã cảm ơn những đánh giá, đóng góp quý báu của Đoàn phúc tra Sở Y tế Đăk Lăk và quyết tâm thực hiện công tác cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu TTYT M’Drăk vững mạnh trong thời gian tới.

 

Viết một bình luận