SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN M’DRẮK TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1300/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ

       Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ngày 11/4/2023 Phòng KHNV đã tổ chức tập huấn triển khai Quyết định số 1300/QĐ-BYT cho nhân viên cán bộ là các lãnh đạo khoa, phòng, chuyên trách các chương trình và 13 Trạm Y tế xã/thị trấn với sự tham gia của báo cáo viên Bs Phạm Xuân Thủy -Trưởng phòng KHNV. Buổi tập huấn nhằm phân tích, thảo luận những điểm mới của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, đây là một trong những công tác cực kì quan trọng, gắn liền với đề án trọng tâm phát triển y tế cơ sở cũng như gắn liền với mục tiêu phấn đấu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện và Trung tâm Y tế đã đề ra trong nhiệm kỳ.

       Theo đó, những chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí này là những yêu cầu cần đạt trong giai đoạn đến 2030 và được áp dụng để đánh giá không chỉ đối với hoạt động của trạm y tế mà là toàn bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên mỗi địa bàn phường, gắn liền với nhiệm vụ của Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương.

Bs. Phạm Xuân Thủy - Trưởng phòng KHNV thực hiện triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

       Đối với các tiêu chí chấm điểm, Bộ Y tế hướng dẫn đưa ra 10 tiêu chí (trong đó có 47 chỉ tiêu) chấm điểm, có tổng số điểm là 100 điểm:

– Tiêu chí 1. Chỉ đạo, điều hành công tác CSSK (14đ)

– Tiêu chí 2. Nhân lực y tế (10đ)

– Tiêu chí 3. Cơ sở hạ tầng TYT xã (12đ)

– Tiêu chí 4. Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác (9đ)

– Tiêu chí 5. YTDP, Phòng, chống HIV/AIDS VSMT và ATTP (19đ)

– Tiêu chí 6. KCB, phục hồi chức năng và YHCT (12đ)

– Tiêu chí 7. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em (6đ)

– Tiêu chí 8. Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (11đ)

– Tiêu chí 9. Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (3đ)

– Tiêu chí 10. Ứng dụng công nghệ thông tin (4đ)

     Trong hội nghị, các đơn vị rất tích cực thảo luận , phòng KHNV ghi nhận lại những đóng góp ý kiến, những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu trên của các đơn vị, đồng thời kịp thời báo cáo và tham mưu Ban Giám đốc để cùng đưa ra giải pháp để 13 Trạm Y tế đạt các chỉ tiêu đề ra.

      Cuối buổi tập huấn, phòng KHNV đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ hơn các nội dung, khẩn trương xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện đồng thời có đánh giá, dự báo tiến độ hoàn thành và khó khăn phát sinh trong thời gian tới, cùng nhau xây dựng 13/13 Trạm y tế của TTYT huyện M’Drắk đạt chuẩn Quốc gia về y tế phường xã, phát huy đúng vai trò, ý nghĩa của Bộ tiêu chí đã đề ra.

Viết một bình luận