SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

PHÒNG DÂN SỐ

  giới thiệu:

  • Phòng Dân số được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-TTYT, ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện M’Drăk sau khi sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện M’Drăk; là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Drăk. Phòng Dân số có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn cấp huyện.
  • Cơ cấu tổ chức: đến nay phòng hiện có 01 Phó phụ trách, 01 Phó trưởng phòng và 03 Nhân viên