SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

     

      Phòng Điều dưỡng (Bệnh viện đa khoa huyện M’Drăk cũ) được thành lập vào tháng 10 năm 2011. Sau khi sáp nhập 3 đơn vị: Bệnh viện đa khoa ,Trung tâm y tế và Trung tâm dân số- kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm y tế huyện M’Drăk. Phòng điều dưỡng được thành lập lại theo quyết định số 233 /QĐ-TTYT ngày 26/11/2019 bao gồm tổ QLCLBV và Tổ Công tác xã hội. Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, đến nay phòng điều dưỡng gồm 3 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 nhân viên)

Phòng Điều Dưỡng