SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý trạm Y tế

Sáng ngày 12/5/2022, Ban giám đốc Trung tâm y tế huyện M’Drắk đã tổ chức trao Quyết định của TTYT về việc bổ nhiệm chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý trạm Y tế . Tham dự buổi công bố và trao quyết định có sự hiện diện của Ban giám đốc TTYT huyện, Trưởng phó Khoa, phòng và 13 Trạm y tế xã và các cán bộ được trao quyết định bổ nhiệm.

Quyết định đã được trao cho 8 cán bộ bổ nhiệm trưởng trạm Y tế xã:

 1. BS. Bùi Thị Thủy – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Ea Riêng.
 2. BS. Hồ Đức Hành – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Cư Króa.
 3.  Bs. Vi Văn Đài – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Krông Á.
 4. Bs. H Yên Niê – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Krông Jing.
 5. Bs. Y Nơm Niê – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Cư Prao.
 6. Bs. H Mích Niê – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Cư M’ta.
 7. CN YTCC. Y Sêp Kdoh – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Ea Lai.
 8. CN ĐD. Nguyễn Thị Thắm – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Ea Mdoal.

Thời gian giữ chức vụ của 8  cán bộ được bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 05/05/2022.

Quyết định đã được trao cho 3 cán bộ bổ nhiệm phó trưởng trạm Y tế xã:

 1. Bs. H Thanh Byă – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ea Pil.
 2. ĐD. Hồ Thị Thảo – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế xã Cư Króa.
 3. ĐD. Trương Thị Ngân – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ea Mlây.

Thời gian giữ chức vụ của 3  cán bộ được bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 05/05/2022.

Viết một bình luận