SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

       Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2024 (ngày 22 tháng 5) được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Be part of the Plan” – “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”. Thông điệp này cũng nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP16) sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 01/11/2024 tại thành phố Cali, Colombia.

       Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024 được triển khai hưởng ứng chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”  với nhiều thông điệp ý nghĩa như: 
              – Đa dạng sinh học là nền tảng của mọi sự sống trên Trái Đất.
              – Đa dạng sinh học, giá trị cuộc sống từ thiên nhiên.
              – Tiếp cận và chia sẻ công bằng lợi ích là cốt lõi của kế hoạch đa dạng sinh học.
              – Mỗi cá nhân là một phần của kế hoạch đa dạng sinh học.
              – Cùng hành động, đầu tư và hợp tác vì thiên nhiên.
              – Bảo vệ muôn loài, cuộc sống muôn màu.
              – Chung tay hành động giải quyết khủng hoảng về đa dạng sinh học và khí hậu.
              – Bảo vệ sự sống hôm nay, vì tương lai xanh ngày mai.
              – Bảo tồn thiên nhiên là tiền đề của phát triển bền vững.
         Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Trung tâm y tế huyện M’Drắk tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, các loài ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không mua bán, gây nuôi, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại vào môi trường trái với quy định pháp luật; báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật nơi gần nhất khi phát hiện các hành vi khai thác, lưu giữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, tặng cho trái phép để kịp thời xử lý.
        Đồng thời, yêu các các khoa, phòng, trạm y tế thực hiện các nội dung sau đây:
       1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2024 theo chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Môi trường thế giới 05/6/2024 theo chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” : tổ chức lồng ghép hoạt động truyền thông trong các hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững, thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên, các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
        2. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022, đảm bảo phù hợp với khuôn khổ, mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal được thông qua tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (CBD COP15).
        3. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp giảm ô nhiễm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học thông qua các giải pháp như giảm thiểu phát thải, ngăn chặn và giảm rác thải nhựa.
       4. Căn cứ tình hình thực tế, cao điềm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, bảo vê môi trường, ứmg phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao.
        5. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể, cộng đồng có mô hình, hoạt động, sáng kiến thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học.
         Thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học sẽ góp phần nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững, thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Viết một bình luận