SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

Tổng hợp video Truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

         Vụ sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em – Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và trẻ em tại Công văn số 6867/BYT-BMTE ngày 09/12/2020. Nội dung của bộ tài liệu hướng dẫn gồm 15 video clip hoạt hình, cụ thể như sau:

Viết một bình luận