SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN CỦA CÁC KHOA PHÒNG TRẠM Y TẾ NĂM 2021

     Thực hiện kế hoạch số 125 về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác slogan của các khoa, phòng, trạm Y tế”        Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, khuyến khích sự sáng tạo của tập thể các khoa, phòng, trạm y tế.        Lựa chọn … Đọc tiếp KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN CỦA CÁC KHOA PHÒNG TRẠM Y TẾ NĂM 2021