SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN CỦA CÁC KHOA PHÒNG TRẠM Y TẾ NĂM 2021

     Thực hiện kế hoạch số 125 về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác slogan của các khoa, phòng, trạm Y tế”

       Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, khuyến khích sự sáng tạo của tập thể các khoa, phòng, trạm y tế.

       Lựa chọn thương hiệu biểu trưng phù hợp nhất thể hiện được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, trạm y tế.

      Gồm có 30 bài dự thi như sau: 

      Sau thời gian tổ chức bình chọn trên Website của đơn vị:

      + Tổng số CBVCLĐ trong đơn vị tham gia bình chọn trên Website 273/274 đạt tỷ lệ 99,6%; trong đó lượt bình chọn hợp lệ đạt 98,5%, lượt bình chọn không hợp lệ đạt 1,5%.

       + Tổng số CBVCLĐ trong đơn vị không tham gia bình chọn trên Website 1/274 chiếm tỷ lệ 0,4%.

        Đã chon được 10 khoa, phòng, trạm Y tế vào vòng chúng kết:

Stt

Khoa, phòng, trạm y tế

Số lượt

bình chọn

Tỷ lệ %

1

Khoa Ngoại tổng hợp

89

6,50

2

Phòng Điều dưỡng

78

5,69

3

Khoa Hồi sức cấp cứu

76

5,55

4

Phòng Tổ chức  Hành chính

74

5,40

5

Khoa Kiểm soát dịch bệnh

68

4,96

6

Trạm Y tế Krông Jing

62

4,53

7

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

61

4,45

8

Khoa Nội – Nhi – Nhiễm

59

4,31

9

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

54

3.94

10

Khoa Khám bệnh

47

3.43

 

Viết một bình luận