SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

HỖ TRỢ ĐƯA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK LĂK NĂM 2022

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.        Mục đích kế hoạch nhằm hỗ trợ … Đọc tiếp HỖ TRỢ ĐƯA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK LĂK NĂM 2022

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2017-2022

       Trong giai đoạn 2017-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên đã chủ động phối hợp và tích cực triển khai thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình … Đọc tiếp TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2017-2022

TÌNH HÌNH VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ GIỮA VIỆT NAM – LÀO GIAI ĐOẠN 2017-2022

       Trong giai đoạn 2017-2022, dưới sự  chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các ban của Đảng, bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, địa phương, doanh nghiệp hai nước đã chủ động phối hợp và tích cực … Đọc tiếp TÌNH HÌNH VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ GIỮA VIỆT NAM – LÀO GIAI ĐOẠN 2017-2022