SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN M’DRẮK TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1300/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ

       Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ngày 11/4/2023 Phòng KHNV đã tổ chức tập huấn triển khai Quyết định số 1300/QĐ-BYT cho nhân viên cán bộ là các lãnh đạo khoa, phòng, chuyên trách các chương trình và 13 Trạm Y tế xã/thị trấn với sự tham gia của báo … Đọc tiếp TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN M’DRẮK TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1300/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ