SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

KHOA DƯỢC

            Thân thin – Nhanh chóng – Chính xác

     Khoa Dược-TTB-VTYT khoa  chuyên môn trực thuộc Trung tâm y tế. Được thành lập theo quyết định số 242/QĐ-TTYT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của giám đốc Trung tâm Y Tế Huyện M’Drăk trên cơ sở sau khi sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình Huyện M’Drăk  căn cứ quyết định 1923/QĐ – UBND ngày 19/7/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk về thành lập trung tâm y tế huyện M’Drăk trực thuộc sở y tế.

    Khoa Dược-TTB-VTYT gồm 09 thành viên gồm: 01 Trưởng khoa; 01 phó trưởng khoa và 07 nhân viên.

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

   SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KHO